fb: app_id
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

"CUDZOZIEMCY"  

 

Przed Urzędami będą stawiane coraz wyższe wymagania w stosunku do efektywności pracy. Wnioski z Konferencji „Krajowy Dialog o Przyszłości Pracy”, która odbyła się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki pozwalają nam, jako uczestnikom tej konferencji, stale aktualizować ofertę, przygotowywać cykl profesjonalnych szkoleń zawodowych dla pracowników urzędów pracy zgodnie z potrzebami rynku pracy.  

 

Udział w kolejnym szkoleniu zawodowym "Legalne Zatrudnienie Cudzoziemców" pozwoli na uaktualnienie wiedzy oraz nabycie umiejętności stosowania nowych procedur 2020-2021  w realizacji zadań związanych z zatrudnianiem w Polsce i obsługą  cudzoziemców przez pracowników Urzędów Pracy. Szkolenie porusza najistotniejsze w chwili obecnej obszary dotyczące cudzoziemców, jak  zatrudnienie – od ‘A’ do ‘Z’,  bezpieczeństwo, opiekę, pomoc. Szkolenie pozwoli zapoznać się z planowanymi zmianami na rynku EU, mającymi kluczowe znaczenie dla migracji zarobkowej cudzoziemców.  

 

Udział w szkoleniu pozwoli zapoznać się także z możliwościami:

  • zastosowania profesjonalnych narzędzi pracy w obsłudze i współpracy z cudzoziemcami,

  • wsparcia lokalnych firm zatrudniających lub planujących zwiększyć zatrudnienie oraz efektywność pracy, co wpłynie na tworzenie nowych miejsc pracy, jakość, budowę pozytywnych i trwałych relacji z przedsiębiorcami.

 

Doskonały wybór!  Pomagaj efektywniej osobom, które potrzebuję Twojej pomocy !

        ___________________________________________________________________________

 

Wybierz swoją wersję :

Cele zawodowe szkolenia:


Aktyalizacja wiedzy w przedmiotowym zakresie.
Skuteczne pobudzanie (aktywizacja) Lokalnego Rynku Pracy.
Poprawa efektywności działania.

Analiza przypadków - zdobycie wiedzy praktycznej

Cele edukacyjne szkolenia (pozostałe):

 

Uaktualnienie posiadanej wiedzy lub zdobycie praktycznych informacji na temat nowych metod aktywizacji osób bezrobotnych, w tym osób, które planują założyć własne działalności gospodarcze lub zatrudnić pracowników.  Poznanie INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH , w tym aplikacji mobilnych , technologii SMART wykorzystywanych w Biznesie.  Poznanie sposobu uwypuklania oferty w stosunku do ofert komercyjnych. Budowa pozytywnego i profesjonalnego wizerunku Urzędu Pracy. 


Adresaci:


Pracownicy Urzędu, w szczególności Doradcy Zawodowi, Pośrednicy, Specjaliści ds. Szkoleń 


Program szkolenia 

 

Szczegółowy program przesyłamy po otrzymaniu zapytania ofertowego lub karty zgłoszeniowej 
 

Techniki pracy:

 

W zależności od potrzeb i oczekiwań grupy - wykłady, konsultacje indywidualne, dyskusje, praca w grupach, prezentacje multimedialne, „Burza Mózgów”, gry symulacyjne studium przypadków, ćwiczenia, warsztaty tematyczne i praktyczne.

 

Dokument potwierdzający udział w szkoleniu:

 

Certyfikat zgodny z MEN, zawierający suplement (na życzenie)

 

Nadzór wewnętrzny:

 

Pracownicy firmy sprawują stałą kontrolę nad prowadzonym szkoleniem, dbają o planowy jego przebieg (zgodnie z harmonogramem godzinowym). Na podstawie ankiet (ewaluacja) przeprowadzanych każdorazowo wśród uczestników szkoleń utrzymujemy wysoki poziom organizowanych szkoleń.

 

Terminy szkolenia, miejsca realizacji, cena:

 

Terminy i miejsca szkoleń wyjazdowych są do ustalenia 

 

Informacje dodatkowe:

 

Szkolenie może być - dla firm lokalnego rynku pracy,  w całości finansowane ze środków zewnętrznych. Oznacza to, że pracodawca nie płaci ani za szkolenia własne ani pracowników.  W cenie szkolenia dostępne są dowolnie określone materiały szkoleniowe. 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORZY

 

 

Autor: Mirosław Kowalczyk -  Coach,  trener pozytywnej motywacji i przebudowy ludzkiej subiektywności. Autor wielu specjalistycznych periodyków, poradników i książek.  Autorskich metod sprzedaży i narzędzi, jak: CRO, TRP, SASO, GEMO. Przepracował ponad 10000 godzin jako trener. Jest ekspertem zapraszanym do udziału w międzynarodowych Projektach, praktykiem sprzedaży (150mln sprzedaży własnej!). Posiada doświadczenie w Zarządzaniu dużymi sieciami.  

 

"Cudzoziemcy", to genialne szkolenie, dedykowane wszystkim , którzy chcą lepiej wykorzystywać swój potencjał !  To jest jedno z najbardziej przydatnych szkoleń w aktywizacji rynku pracy. Polecam ! 

Kontakt

Newsletter

uzyskaj  dostęp  do  pełnych  zasobów  strony

sekretariat@akademia-rozwoju-osobistego.pl

2020akademia@gmail.com

Warszawa, Puławska 15

Słubice, Sportowa 1

Stronę wykonała Akademia Rozwoju Osobistego 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone 

 

 

 

 

- zapisz się, korzystaj z rabatów oraz super promocji
.
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Twój adres e-mail został wysłany — dziękujemy
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!