fb: app_id
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

"IPD-RETROSPEKTYWNE"  

 

IPD – R (Indywidualny Plan Działania Retrospektywny), to genialna metoda i sposób przygotowania skutecznego Indywidualnego Planu Działania. Zawiera, oprócz unikalnego i skutecznego podejścia, także narzędzia dedykowane, jak tabele, które wystarczy uzupełnić zgodnie ze wskazaniem , wpisując datę start.
 

IPD –R pozwala,  w prosty sposób, przenieść klienta, w tym dziecko ( i młodzież) w niedaleką przyszłość. Dać jej możliwość posmakowania sukcesu, bycia w centrum uwagi. Pozwala pochwalić się przed przyjaciółmi zrealizowanym marzeniem , i opowiedzieć ze szczegółami, jak tego dokonała. Ten sposób przygotowania planu jest dwa razy bardziej skuteczny niż metoda tradycyjna. Utrwala w osobie planującej poczucie, że cel zostanie osiągnięty, co motywuje do skutecznego działania.

 

Metoda i narzędzia są szczególnie polecane przez psychologów i terapeutów, doradców zawodowych z dużym stażem, którzy testowali tę metodę w pracy z klientami. Ponad 2800 osób (respondentów) potwierdziło wysoką skuteczność w badaniach. Metoda IPD-R uzyskała też pozytywną oceny Instytutu Psychologii Społecznej w Poznaniu z powodu prostych narzędzi i zasad (metoda zrozumienia przez osoby o różnym poziomie intelektualnym) oraz wysokiej skuteczności.

 

Doskonały wybór!  Twórz razem ze swoimi klientami skuteczne Plany Działania. Podnoś poziom aktywizacji zawodowej. Pomagaj efektywniej osobom, które potrzebuję Twojej pomocy !

        ___________________________________________________________________________

 

Wybierz swoją wersję :

Cele zawodowe szkolenia:


Zdefiniowanie słabych i mocnych stron pracowników Urzędu, uzupełnienie wiedzy, dostarczenie innowacyjnych metod i narzędzi, które ułatwią pracę z osobami bezrobotnymi a także firmami rynku lokalnego. Analiza i wykorzystanie zdobytej wiedzy w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej. Skuteczne pobudzanie (aktywizacja) Lokalnego Rynku Pracy. Poprawa efektywności działania w 100%  Poznanie nowych INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH dedykowanych danemu rodzajowi biznesu. Budowa lub wzmocnienie istniejących metod. Umocnienie dobrych relacji z klientami. Poprawa wizerunku Urzędu, jako instytucji nowoczesnej, swobodnie konkurującej z najlepszymi komercyjnymi Agencjami Rynku Pracy w Polsce i Europie. 

Cele edukacyjne szkolenia:

Uaktualnienie posiadanej wiedzy lub zdobycie praktycznych informacji na temat nowych metod aktywizacji osób bezrobotnych, w tym osób, które planują założyć własne działalności gospodarcze.  Poznanie INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH , w tym aplikacji mobilnych , technologii SMART wykorzystywanych w Biznesie.  Poznanie sposobu uwypuklania oferty w stosunku do ofert komercyjnych. Budowa pozytywnego wizerunku Urzędu Pracy. 


Adresaci:


Pracownicy Urzędu, w szczególności Doradcy Zawodowi, Pośrednicy, Specjaliści ds. Szkoleń 


Program szkolenia 

 

Szczegółowy program przesyłamy po otrzymaniu zapytania ofertowego lub karty zgłoszeniowej 
 

Techniki pracy:

 

W zależności od potrzeb i oczekiwań grupy - wykłady, konsultacje indywidualne, dyskusje, praca w grupach, prezentacje multimedialne, „Burza Mózgów”, gry symulacyjne studium przypadków, ćwiczenia, warsztaty tematyczne i praktyczne.

 

Dokument potwierdzający udział w szkoleniu:

 

Certyfikat zgodny z MEN, zawierający suplement (na życzenie)

 

Nadzór wewnętrzny:

 

Pracownicy firmy sprawują stałą kontrolę nad prowadzonym szkoleniem, dbają o planowy jego przebieg (zgodnie z harmonogramem godzinowym). Na podstawie ankiet (ewaluacja) przeprowadzanych każdorazowo wśród uczestników szkoleń utrzymujemy wysoki poziom organizowanych szkoleń.

 

Terminy szkolenia, miejsca realizacji, cena:

 

Terminy i miejsca szkoleń wyjazdowych są do ustalenia 

 

Informacje dodatkowe:

 

Szkolenie może być - dla firm lokalnego rynku pracy,  w całości finansowane ze środków zewnętrznych. Oznacza to, że pracodawca nie płaci ani za szkolenia własne ani pracowników.  W cenie szkolenia dostępne są dowolnie określone materiały szkoleniowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORZY

 

 

Autor: Mirosław Kowalczyk -  Coach,  trener pozytywnej motywacji i przebudowy ludzkiej subiektywności. Autor wielu specjalistycznych periodyków, poradników i książek.  Autorskich metod sprzedaży i narzędzi, jak: CRO, TRP, SASO, GEMO. Przepracował ponad 12000 godzin jako trener. Jest ekspertem zapraszanym do udziału w międzynarodowych Projektach, praktykiem sprzedaży (150mln sprzedaży własnej!) 

 

"IPD - R", to genialne narzędzie, dedykowane wszystkim , którzy chcą lepiej wykorzystywać swój potencjał !  Mimo , iż znam dziesiątki innowacyjnych metod, ta jest jedną z najbardziej skutecznych.  Polecam ! 

Kontakt

Newsletter

uzyskaj  dostęp  do  pełnych  zasobów  strony

sekretariat@akademia-rozwoju-osobistego.pl

2020akademia@gmail.com

Warszawa, Puławska 15

Słubice, Sportowa 1

Stronę wykonała Akademia Rozwoju Osobistego 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone 

 

 

 

 

- zapisz się, korzystaj z rabatów oraz super promocji
.
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Twój adres e-mail został wysłany — dziękujemy
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!